ویروس کرونا

از آنجا که محدودیت های coronavirus سهولت می یابد ، ما هنوز هم نیاز به حفظ فاصله فیزیکی و بهداشت خوب داریم. در صورت عدم تمایل در خانه بمانید و درمورد آزمایش خود با پزشک خود تماس بگیرید. با هم ، بیایید COVIDSafe باشیم.


تغییراتی که ما در طول coronavirus ایجاد کرده ایم تا بتواند انتشار را متوقف کند

بازی حتی یک بخش بزرگتر را در آینده ادامه خواهد داد.

به همین دلیل همه ما باید در انتخاب COVIDSafe ادامه دهیم

مثل حفظ فاصله جسمی و تمرین بهداشت خوب.

برای محافظت از دیگران ، در صورت عدم تمایل به علائم سرماخوردگی و آنفلوانزا ، باید در خانه بمانیم ،

در صورت نیاز به مراقبت های پزشکی بپردازید و برای آزمایش COVID-19 آزمایش کنید.

اگر قبلاً این کار را نکرده اید ، برنامه COVIDSafe را بارگیری کنید.

اطلاعات بیشتر در https://www.health.gov.au/

Source
Image Source

 

Translate »