دوزهای تقویتی COVID-19 (Booster doses)

دوزهای تقویتی COVID-19 (Booster doses)

 

 

دوزهای تقویت کننده واکسن کووید-۱۹ اکنون برای افراد ۱۸ سال و بالاتر در دسترس است.

توصیه می شود حداقل شش ماه پس از دوز دوم واکسن کووید-۱۹ دوز تقویت کننده را دریافت کنید.

دوزهای تقویت کننده برای محافظت از شما، خانواده و جامعه شما در برابر کووید-۱۹ادامه خواهد یافت.

واکسن کووید-۱۹ برای همه در استرالیا رایگان است. این شامل دوزهای تقویت کننده ميباشد.

برای اطلاعات بیشتر و رزرو واکسیناسیون، به www.australia.gov.au مراجعه کنید یا با شماره ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید.

برای خدمات ترجمه با شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید.

مجاز توسط دولت استرالیا، کانبرا.

English transcript:

COVID-19 vaccine booster doses are now available for anyone 18 years of age and older.

It is recommended that you get a booster dose at least six months after your second dose of the COVID-19 vaccine.

Booster doses will continue to protect you, your family, and your community against COVID-19.

COVID-19 vaccines are free to everyone in Australia. This includes booster doses.

For more information and to book your vaccination, visit www.australia.gov.au or call 1800 020 080.

For interpreting services, call 131 450.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

Translate »