څه وکړئ که تاسو د کوویډ – 19 مثبت ازموینه وکړئ

څه وکړئ که تاسو د کوویډ – 19 مثبت ازموینه وکړئ

farsi - positive test

د نورو لوستلو لپاره عکس ډاونلوډ کړئ

farsi positive

د چټک انټيجن ټیسټونو پوهیدل – RAT

د چټک انټيجن ټیسټونو پوهیدل - RAT

د نورو لوستلو لپاره عکس ډاونلوډ کړئ

د RAT لپاره د انځور لارښود

د RAT لپاره د انځور لارښود

Translate »