دوزهای یادآور COVID-19 (Booster doses)

دوزهای یادآور COVID-19 (Booster doses)

 

 

دوزهای تقویت کننده واکسن کووید-۱۹ اکنون برای افراد ۱۸ سال و بالاتر در دسترس است.

توصیه می شود حداقل شش ماه پس از زدن دوز دوم واکسن کووید-۱۹ دوز تقویت کننده خود را بزنید.

دوزهای تقویت کننده به محافظت از شما، خانواده و جامعه شما در برابر کووید-۱۹ ادامه خواهند داد.

واکسن کووید-۱۹ برای همه در استرالیا رایگان است. این شامل دوزهای تقویت کننده نیز می شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر و رزرو واکسیناسیون خود به www.australia.gov.au مراجعه کنید یا با شماره ۱۸۰۰۰۲۰۰۸۰ تماس بگیرید.

برای استفاده از خدمات ترجمه شفاهی با شماره ۱۳۱۴۵۰ تماس بگیرید.

تصویب شده توسط دولت استرالیا، کانبرا

 


 

COVID-19 vaccine booster doses are now available for anyone 18 years of age and older.

It is recommended that you get a booster dose at least six months after your second dose of the COVID-19 vaccine.

Booster doses will continue to protect you, your family, and your community against COVID-19.

COVID-19 vaccines are free to everyone in Australia. This includes booster doses.

For more information and to book your vaccination, visit www.australia.gov.au or call 1800 020 080.

For interpreting services, call 131 450.

Authorised by the Australian Government, Canberra.

Translate »