Pagprotekta sa Ating Mga Komunidad

Norminda Forteza

Ang “Proteksyon sa Ating Mga Komunidad” ay isang 15-wika na serye ng video na ginawa ng Ethnic Communities Council of Victoria upang makatulong na labanan ang patuloy na pag-aalangan sa bakuna, at isulong ang ligtas na pamumuhay kasama ang COVID-19 sa mga nakatatanda mula sa mga komunidad ng migrante at refugee. Sa video na ito, ipinakilala namin si Norminda Forteza, Chaplain sa Filipino Commumities sa Australia.

“Protecting Our Communities” is a 15-language video series produced by the Ethnic Communities Council of Victoria to help combat ongoing vaccine hesitancy, and promote living safely with COVID-19 to seniors from migrant and refugee communities. In this video, we introduce Norminda Forteza, Chaplain to Filipino Commumities in Australia.

Read more

Translate »